agenda
  • 23/10/17

    TSO: In deze week ontvangt u de eerste factuur van de TSO

  • 25/10/17

    Samenwijzer

  • 26/10/17

    Studiedag groep 1 t/m 4 vrij
schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit tien ouders. Het is de bedoeling om vanuit alle schoolgroepen een vertegenwoordiger te hebben in de schoolraad. De ouders van de schoolraad bieden ondersteuning bij de verschillende activiteiten die er jaarlijks worden georganiseerd. Zoals: ouderavonden, sinterklaasfeest, project, enz. Om de taken goed uit te kunnen voeren wordt er, ongeveer acht keer per schooljaar, een vergadering gepland. Bij elke vergadering is een directielid en een teamlid aanwezig. Een aantal keren wordt er gezamenlijk met de medezeggenschapsraad vergaderd (zie verder algemene SCOPE gids 2.3).
Wilt u actief worden binnen de schoolraad of wilt u meer weten, neem dan contact op via srsamenopweg@scopescholen.nl

Samenstelling van de schoolraad:

Mevr. I. Piket (voorzitter)

Mevr. A.M. van Leeuwen (personele zaken)

Mevr. S. Middelberg (penningmeester)

Mevr. M. Allai

Mevr. K. van der Heiden

Mevr. V. Hoogeveen

Mvr. T. Lamme

Mevr. S. Pesman

Mevr. M. Ridder

Mevr. C. Rowlay

Mevr. J. de Vries

Mevr. N. Zitvast

Notulist/secretaris: roulerend

Rekeningnummer schoolraad: NL80 ABNA 0410814393
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders