agenda
  • 21/08/17

    eerste schooldag

  • 24/08/17

    Samenwijzer
tussenschoolse opvang

INFORMATIE OVER DE TUSSEN SCHOOLSE OPVANG(TSO)

grtso

Samen op Weg heeft een Tussenschoolse Opvang voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Als u van de TSO gebruik wilt maken kunt u uw kind aanmelden via het inschrijfformulier: inschrijfformulier TSO Samen op Weg Op dit formulier geeft u aan wanneer u gebruik wilt maken van de TSO. U kunt het formulier downloaden, en na invulling, printen en retourneren aan de directeur. Als uw kind op vaste dagen staat aangemeld maar één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn, moet u dit doorgeven (ook bij ziekte). Voor een extra TSO dag moet u uw kind ook aanmelden. Op studiemiddagen van groep 1 t/m 4 kan er overgebleven worden van 12.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur. U moet uw kind daar wel apart voor aanmelden. Voor het aan- en afmelden van een desbetreffende TSO dag kunt u voor 8.30 uur mailen of bellen tussen 7.30 uur en 8.30 uur.

Boeteregeling
Bij verkeerd aanmelden (te laat, of niet aangemeld maar wel op de TSO) betaalt u € 3,50 in plaats van € 2,00. Bij niet afmelden (ziekte / studiedagen en/of studiemiddagen of iets anders) van uw kind(eren) betaalt u € 2,50.

Wijzigingen
Indien u wijzigingen wilt doorgeven kan dit d.m.v. een wijzigingsformulier: Wijzigings formulier TSO Samen op Weg

De TSO- administratie is ondergebracht bij de SCOPE scholengroep die de TSO- facturering voor alle SCOPE scholen verzorgd. De kosten per TSO-dag zijn € 2,00. U ontvangt 5 keer per schooljaar een factuur. Voor het schoolseizoen 2016/2017 zijn de factuur dd in de week van; 24 oktober, 9 januari, 13 maart, 15 mei en 3 juli. Op de factuur staan de data waarop uw kind is overgebleven en het te betalen bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Tijdens de TSO verblijven de kinderen in de TSO-ruimte onder toezicht van de TSO- krachten. We beginnen en eindigen met een gebed. Eten en drinken moet van thuis worden mee genomen. De TSO zorgt voor een snoepje, fruit o.i.d. Rond 12.30 uur zijn de meeste kinderen klaar en gaan we naar buiten. De andere kinderen kunnen afeten tot 12.45 uur. Bij slecht weer blijven we lekker binnen. Om 13.00 uur zijn de overblijf kinderen (groep 4 t/m 8 ) op het schoolplein en vallen zij onder de verantwoording van de pleinwacht. De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar binnen om 13.00 uur en vallen nog onder de verantwoording van de TSO-krachten. Voor kleuters is het erg spannend om voor het eerst te gaan overblijven. Als u op de volgende link klikt krijgt u een leuk verhaal om uw kind alvast een beetje voor te bereiden. Anne en Job

Samen Op Weg heeft een TSO-commissie. Deze commissie bestaat uit één directielid, één leerkracht uit de medezeggenschapsraad, de TSO-coördinator, een ouder en één TSO-kracht. Het is een werkgroep die de TSO schoolovereenkomst ontwikkelt en bewaakt. Zij heeft een adviserende bevoegdheid op alle beleidsterreinen die de TSO betreffen. Instemmingsbevoegdheid heeft alleen de oudergeleding van de MR. SCOPE is eindverantwoordelijke voor de TSO.

De schoolregels zoals vermeld in de schoolgids van de school, gelden ook tijdens het overblijven. Bij wangedrag tijdens de TSO werken we via een protocol met een gele en rode kaart.

Voor vragen en aan of afmeldingen, kunt u terecht bij de TSO-coördinator van Samen op Weg.
Cora Dissel

Telefoon: 06 – 23062741 / bereikbaar op schooldagen tussen 07.30 en 08.30 uur.

e-mail: overblijfsamenopweg@scopescholen.nl

J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders