agenda

Niets van 16/07/18 tot 23/07/18.
extra brieven

 

Vakantielezen Bibliotheek

zomerlezen

In de Samenwijzer staat dat de sportdag op 20 juni a.s. voor alle kinderen is van groep 1 t/m 8, dit is echter NIET juist; 
de sportdag op 20 juni is alleen voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 

 

Flyer Marnix Pabo

Kom in de kas flyer

Cursus voor scheidende of gescheiden ouders

Ena en de vissen

Brief over ouderbijdrage 2017-2018

folder ondersteuning gezinnen laag inkomen

Folder Gezond Bewegen

 J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders