agenda

Niets van 16/07/18 tot 23/07/18.
groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4. Hieronder staat informatie over wat er allemaal in groep 4 gebeurt. Het bovenste bericht is het meest recente. 


Op vrijdag 18 mei zijn we met groep 4 naar het Bospark geweest om op zoek te gaan naar “kriebelbeestjes”. We hebben veel beestjes gevonden en bekeken.


Alle kinderen hebben in de vakantie naar takjes, schelpjes en ander natuurlijk materiaal gezocht. Dit hebben ze meegnomen naar school en daar hebben de kinderen eerst individueel een kunstwerk van gemaakt en later ook in een groepje van 4. Op deze manier leren de kinderen ook goed samenwerken en hebben ze na afloop ook goed kunnen vertellen hoe het kunstwerk tot stand is gekomen. 


Op maandag 5 maart zijn we gestart in groep 4 met het nieuwe thema van IPC. De kindern zijn dmv foto’s op zoek gegaan naar de letters die de naam van het nieuwe thema maakten. Nadat de kinderen alle letters hadden gevonden moesten ze gaan puzzelen. Dat bleek best lastig. Met hulp van de juf zijn we er achter gekomen wat de titel van het nieuwe thema is.:Onze weeld!”

 


Kerststukjes maken in groep 4

 

                


Sinterklaasfeest in groep 4.


Op maandag 27 november had de bak Piet weer 3 taarten gebakken die de kinderen mochten proeven en beoordelen. Helaas waren de taarten nog niet helemaal oké.


Op donderdagmorgen 23 november lag er een brief op het bureau van juf Joyce. Zij heeft hem voorgelezen en de kinderen hebben goed nagedacht over wat zij lekker vinden in/op een taart. De kinderen hebben voor de bak Piet allemaal taarten getekend, zodat hij nu een beetje weet wat kinderen lekker vinden. Samen met een brief van de klas zijn alle tekeningen in de brievenbus beneden in de hal gedaan. Nu maar afwachten of de bak Piet er iets mee kan en nu een lekkere taart kan bakken. 

 


Alle kinderen van Samen op Weg mochten op 21 november hun schoen op school zetten. De rommel Piet is langs geweest in alle klassen en heeft er echt een rommeltje van gemaakt. Gelukkig kunnen de kinderen van groep 4 heel goed opruimen en was de klas snel weer aan kant. In de schoen hadden alle kinderen een lekkere chocoladeletter en een mandarijntje. 


Wat wordt er hard gewerkt in groep 4. Alle kinderen hebben thuis hard geoefend om de sommen t/m 10 te automatiseren. Alle kinderen hebben zich verbeterd met het aantal sommetjes goed per minuut, heel knap! Ook zijn we nu de tafels van 2, 5 en 10 aan het oefenen. Volgende week bij de rekentoets wordt er gekeken of we ze al kennen. Alle ouders komen deze week voor een 10-minutengesprek met de juf naar school. Met spelling hebben we ook al heel veel categorieën geleerd. Zoals; fiets, schroef, slang.


Op dinsdagmiddag 21 november hebben de kinderen van groep 4 water gezuiverd. We hebben met IPC geleerd over schoon drink water. In Nederland kunnen we de kraan open zetten en komt er lekker schoon drinkwater uit. In Afrika hebben de mensen vaak geen schoon drinkwater en ook geen wc’s. De mensen halen water uit de grote rivieren waar ook de was in wordt gedaan en de mensen zich in wassen. Hier hebben we met elkaar over gesproken. Op de foto’s kun je zien dat we gebruikt hebben gemaakt van lege flessen, lege glazen potten, zand, fijn grind en grof grind. De juf had ook een emmer vies slootwater gepakt. Dit water hebben de kinderen gezuiverd. Het is niet schoon genoeg om te kunnen drinken. Maar we hebben geleerd dat als water door de stenen en zand sijpelt dat het schoner wordt. 

l


Op maandag 20 november moesten alle kinderen van groep 1 t/m 5 naar de speelzaal komen. In de speelzaal stonden 3 lekkere taarten klaar. Juf Margreet heeft de brief die erbij lag aan de kinderen voorgelezen. De bakpiet had 3 taarten gebakken en wilde graag weten of de kinderen deze lekker vonden en of er iets aan verbeterd moest worden. Van iedere groep mocht er 1 kind naar voren komen om de taarten te komen proeven. Voor groep 4 mocht Flor gaan proeven. Een van de taarten rook heel lekker, de anderen niet echt. Alle 3 de taarten smaakten niet lekker. Op het formulier wat de bakpiet erbij had gelegd heeft juf Margreet ingevuld wat de kinderen van de taarten vonden. Hopelijk kan de bakpiet hier iets mee en gaat hij weer aan de slag om nieuwe, maar dan lekkere taarten te bakken. Als de kinderen goede tips voor de bakpiet hebben, kunnen ze de tips in de brievenbus in de hal doen. 


Tijdens de opening van de kinderboekenweek hebben we een leuke griezelavond gehad op school.


Met IPC zijn we in de groep druk bezig geweest met gezond eten. We hebben naar de schijf van 5 gekeken en we hebben ook gekeken wat we allemaal meenemen naar school voor het eten/drinken en voor de overblijf. De ouders van Jari hebben op een ochtend gezorgd voor lekker fruit voor alle kinderen van groep 4.


In groep 4 leren we veel nieuwe dingen. We hebben ook al toetsen gemaakt. We zijn een gezellige groep met 29 kinderen, 18 jongens en 11 meisjes. Onze juffen zijn:  juf Joyce en juf Carmen. Op maandag t/m donderdag: juf Joyce en op vrijdagmorgen juf Carmen. We hebben 2x in de week gym. 


Op maandag 25 september is groep 4 gestart met het thema van IPC “Hoe gaat het ermee? Gezondheid”. De start van het thema zijn we gestart in de gymzaal. We hebben in de gymzaal veel bewogen, dat is goed voor onze gezondheid.


De verjaardagskalender van groep 4

De kalender hangt achter in de klas, zodat we goed weten wie er in welke maand jarig is.

 

 J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders