agenda
  • 27/05/20

    Samenwijzer

  • 01/06/20

    Pinkstervakantie
aanmelden / uitschrijven

Toelating

Kinderen mogen wettelijk naar school als ze vier jaar zijn. Ze worden leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand nadat ze vijf jaar zijn geworden.

 

Inschrijving

Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind(eren) en u wilt nadere informatie over Samen op Weg, dan kunt u het beste contact opnemen met de directeur en een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding. U kunt de school dan onder lestijd bekijken. Uiteraard is uw kind dan ook van harte welkom. Is uw kind bij inschrijving nog geen drie jaar oud, dan ontvangt u rond de derde verjaardag van uw kind een aanmeldformulier (dit formulier is noodzakelijk i.v.m. de wet-en regelgeving Passend Onderwijs). Is uw kind bij inschrijving 3 jaar of ouder, dan krijgt u op dat moment het aanmeldformulier. Blijkt uit het aanmeldformulier en het gesprek dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, dan krijgt u een bevestiging dat uw kind definitief is ingeschreven op Samen op Weg. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan heeft de school 6 weken de tijd om te onderzoeken of de noodzakelijke extra ondersteuning kan worden georganiseerd of dat gezocht moet worden naar een andere, passende onderwijsvoorziening binnen ons samenwerkingsverband. (Als er na 6 weken nog niet voldoende duidelijkheid is, mag de termijn met 4 weken worden verlengd.) Het spreekt vanzelf dat dit onderzoek gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.

 

Onderstaande formulieren heeft u nodig om een nieuwe leerling in te schrijven.

De ouderverklaring (nieuwe regelgeving) is op school beschikbaar in andere talen.

Inschrijfformulier Samen op Weg

Aanmeldformulier swv rijnstreek

vragenlijst over uw kind bij de start in groep 1 of 2 van de basisschool

U kunt het uitprinten, invullen en dan opsturen naar;

PCB Samen op Weg 
J.P. Coenlaan  1b
2404 AL Alphen aan den Rijn
 

Als een leerling de school verlaat ( Bijv. door verhuizing) dan wordt er door de leerkracht een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport is bedoeld voor de nieuwe school. Het wordt aan de ouders meegegeven of aan de nieuwe school verstuurd.

Wilt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij de leerkracht (niet voor schoolverlaters groep 8).

Uitschrijfformulier SOW

 
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders