agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
activiteiten

Ieder schooljaar worden er door het team en de schoolraad festiviteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn de vieringen van de christelijke feestdagen (kerstfeest en paasfeest), het sinterklaasfeest, sportdag, afsluiting project, schoolreisjes, musical groep 8 en de festiviteiten rond de afsluiting van het schooljaar.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf op school. Zij maakt zowel individuele, groepsfoto’s als foto’s van broertjes en of zusjes. Ook bestaat de mogelijkheid om broertjes en zusjes, die niet op de Samen op Weg zitten, met elkaar te fotograferen. Via de Samenwijzer hoort u wanneer de schoolfotograaf op onze school komt.

Acties: Hulp aan de naaste
Elke maandagmorgen is er gelegenheid om een bijdrage voor de medemens te geven. Het geld wordt als volgt besteed;

•         We ondersteunen een school in Gambia.

•         Een post onbestemd. Dit vullen we nog in.

Schoolreisjes
De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreisje. Al vroeg in het schooljaar wordt bepaald wat de datum, bestemming en de kosten zijn. Via de samenwijzer wordt u hierover geïnformeerd.

De kosten voor het schoolreisje kunnen via het volgende rekeningnummer worden betaald: NL10 ABNA 0480925119 tnv. Schoolreis Samen op Weg (graag vermelden: schoolreis+naam+groep)

Sportdag/ Koningsdag
Rond koningsdag houden we een sportdag voor de groepen 1 t/m 8. Via de Samenwijzer wordt u geïnformeerd over de datum.

Studiedagen
Jaarlijks worden er verschillende  studiebijeenkomsten voor het team gepland. Op deze manier proberen wij onze deskundigheid te vergroten. Deze studiebijeenkomsten zullen zowel onder, als na schooltijd gehouden worden. Een overzicht van de data van de studie(mid)dagen vindt u achter in de  schoolgids (of zie schooltijden – vakanties). In sommige gevallen zijn de groepen 1 t/m 4 vrij en soms zijn de groepen 1 t/m 8 vrij.
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders