agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
ouderbetrokkenheid >

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Het heeft een gunstige invloed op het welbevinden van het kind en de prestaties. Voor ons is het dan ook één van de uitgangspunten: wij willen dat u daadwerkelijk betrokken bent bij de ontwikkelingen en gebeurtenissen op school. Wij ontmoeten u graag op school tijdens ouderavonden, inloopbijeenkomsten, schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, voorlichtings- of gespreksavonden. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen, over algemene schoolzaken en vooral over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van gebeurtenissen die voor ons van belang zijn. Regelmatig doen wij een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen bij de organisatie daarvan.

Startgesprekken
Aan het begin van het jaar organiseren we ouder vertel het maar gesprekken voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 8. Aan de hand van een vragenformulier proberen we zoveel mogelijk informatie over kinderen te ontvangen. Door ouders van kinderen uit groep 1 worden er formulieren ingevuld maar deze kinderen krijgen van de leerkracht een huisbezoek. De informatie over de leerstof en andere belangrijke zaken van de desbetreffende groep ontvangt u in het begin van het schooljaar digitaal. De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen op een informatieavond informatie over het voort-gezet onderwijs.

10 – minuten – gesprekken
Ieder jaar stellen we twee momenten vast, waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om met ons te spreken over de resultaten en de vorderingen van uw kind. Ook kunt u voorafgaand aan het gesprek het schoolwerk van uw kind inkijken.
In november en februari verwachten we alle ouders op gesprek.De 10 minuten gesprekken worden dit schooljaar gehouden in november 2012 en februari 2013. Voor het laatste rapport­ in juli is er geen spreekavond. Uiteraard bestaat er altijd een ­mogelijkheid, indien u dit wenst, om een afspraak te maken.

Rapporten
Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een rapport. De rapporten worden uitgereikt in de maanden:
• februari
• juli
De kinderen van groep 1 krijgen in februari hun plakboek mee en in juli een geschreven verslag van het afgelopen jaar.

Samenwijzer
Eens in de twee weken wordt de Samenwijzer per e-mail verspreid. Deze nieuwsbrief geeft alle belangrijke informatie die voor die periode van belang is, zoals: mededelingen van school, ouderavonden, organisatieveranderingen, feesten, oproepen, enz. Op deze manier blijft u op de hoogte en krijgen de kinderen niet iedere keer losse briefjes mee. Mocht uw e-mailadres wijzigen of als u de nieuwsbrief niet ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. U kunt ook regelmatig op de website kijken. Hier zullen wij het nieuws wekelijks gaan bijhouden.
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders