agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
medezeggenschapsraad >

De medezeggenschapsraad (MR) is een groep mensen die meepraat en meebeslist over allerlei schoolzaken. Onze medezeggenschapsraad kent een oudergeleding van drie leden en een personeelsgeleding van drie leden. De oudergeleding wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De medezeggenschapsraad oordeelt over de algemene gang van zaken in de school. Het heeft naar het bevoegd gezag van de school toe instemming- en adviesbevoegdheid (zie verder algemene SCOPE gids 2.2). Daarnaast is een ouder en een leerkracht afgevaardigde namens de Samen op Weg  in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SCOPE scholengroep.

Onze medezeggenschapsraad:

Mevr. J. van Dorp

Mevr. M. Minneboo-Visser (GMR)

Mevr. M. Oudshoorn (secretaris)

Dhr. Y. Buitenhuis

Dhr. E. Ridder (voorzitter, GMR)

Dhr. P. van Veen

Er wordt bijna maandelijks vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we dit graag. Mailen kan ook via; mrsamenopweg@youscope.nl

 
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders