agenda
 • 06/07/20

  Adviesgesprekken groep 7

 • 06/07/20

  Schoonmaakavond

 • 08/07/20

  Adviesgesprekken groep 7

 • 08/07/20

  Samenwijzer

 • 08/07/20

  Juffendag - groep 1 t/m 8
agenda mr-vergadering

Eerstvolgende vergadering is op 10 september 2015 om 20.00 uur.

 1. Opening

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Notulen

 

 1. Nieuws vanuit de school

– formatie / schooltaken

– nieuwe collega’s

– doelen komend jaar (schoolplan/kwaliteitskaarten)

 

 1. Werkplan MR

– informatieronde continurooster

– jaarverslag MR

– nieuwe invulling MR: meer digitaal werken met mail, google, whatsapp?

 

 1. Nieuws vanuit de GMR

– ntb

 

 1. Financiën

 

 1. TSO commissie

 

 1. Nieuws vanuit de SR

 

 1. Verkeersnieuws

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

 

Volgende MR: n.t.b.

 
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders