agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
ouderbijdrage

Elk jaar ontvangt u het verzoek om de ouderbijdrage voor het komende schooljaar over te maken. Ondanks dat het om een vrijwillige bijdrage gaat willen wij u er toch op attenderen hoe belangrijk deze bijdrage voor de school en vooral voor de kinderen is.

Wat wordt er zoal van de ouderbijdrage betaald:

 • Het bezoek van Sinterklaas (met natuurlijk een cadeautje voor de jongste groepen en wat lekkers voor iedereen);
 • De viering van het Kerstfeest;
 • Het paasontbijt;
 • De sportdag;
 • De slotavond.

U zult begrijpen dat dit alles veel geld kost, maar dat wij hiervoor geen of nauwelijks geld krijgen van de Overheid. Jaarlijks gaat het om een vast bedrag van ongeveer € 3.500,00. Hiervoor gebruiken wij de ouderbijdrage. Niets gaat naar de school zelf of de schoolraad, maar alles wordt alleen gebruikt voor de kinderen.
Indien wij de ouderbijdragen niet ontvangen wordt het voor ons steeds moeilijker om voor de kinderen leuke activiteiten en uitjes te realiseren.

Uw bijdrage voor dit schooljaar is als volgt vastgesteld:

 • 1 schoolgaand kind € 30,00
 • 2 schoolgaande kinderen € 50,00
 • 3 schoolgaande kinderen € 70.00
 • 4 schoolgaande kinderen of meer € 80,00

Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage over te maken op rekeningnr. NL80 ABNA 0410814393 t.n.v. Samen op Weg te Alphen aan den Rijn. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en het nummer van zijn/haar of hun groep.
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders