agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
tussenschoolse opvang

INFORMATIE OVER DE TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO)

Samen op Weg heeft een Tussenschoolse Opvang voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Als u van de TSO gebruik wilt maken kunt u uw kind aanmelden via het inschrijfformulier: inschrijfformulier Samen op Weg Op dit formulier geeft u aan wanneer u gebruik wilt maken van de TSO. U kunt het formulier downloaden, en na invulling, printen en retourneren aan de directeur. Als uw kind op vaste dagen staat aangemeld maar één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn, moet u dit doorgeven (ook bij ziekte). Voor een extra TSO dag kunt u uw kind ook aanmelden. Op studiemiddagen van groep 1 t/m 4 kan er overgebleven worden van 12.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur. U kunt uw kind daar wel apart voor aanmelden. Voor het aan- en afmelden van een desbetreffende TSO dag kunt u voor 8.30 uur mailen, bellen of een WhatsApp sturen tussen 7.30 uur en 8.30 uur. Het telefoonnummer is 0623062741 of overblijfsamenopweg@youscope.nl

Boeteregeling
Bij verkeerd aanmelden (te laat, of niet aangemeld maar wel op de TSO) betaalt u € 3,50 in plaats van € 2,00. Bij niet afmelden (ziekte / studiedagen en/of studiemiddagen of iets anders) van uw kind(eren) betaalt u € 2,50.

Wijzigingen
Indien u wijzigingen wilt doorgeven kan dit d.m.v. een wijzigingsformulier: Wijzigings formulier TSO Samen op Weg

De TSO- administratie is ondergebracht bij de SCOPE scholengroep die de TSO- facturering voor alle SCOPE scholen verzorgd. De kosten per TSO-dag zijn € 2,00. 

De papieren facturen die aan de kinderen werden meegegeven, zijn in het schooljaar 2020-2021 verleden tijd. TSO Scope stapt over naar het factureerprogramma WIS Collect. Voortaan ontvangt u een link naar een beveiligde omgeving waarin de factuur inzichtelijk is. U kunt de factuur vervolgens via iDeal of handmatig betalen. Een link naar de factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat in de schooladministratie staat aangevinkt.

De factuurdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

 • 1e factuur in de week van 26 oktober 2020
 • 2e factuur in de week van 4 januari 2021
 • 3e factuur in de week van 8 maart 2021
 • 4e factuur in de week van 24 mei 2021
 • 5e factuur in de week van 12 juli 2021         

Op de factuur staan de data waarop uw kind is overgebleven en het te betalen bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Tijdens de TSO verblijven de kinderen in de TSO-ruimte onder toezicht van de TSO- krachten. We beginnen en eindigen met een gebed. Eten en drinken moet van thuis worden mee genomen. De TSO zorgt voor wat fruit o.i.d. Groep 1, 2 en 3 spelen van 12.00 tot 12.30 uur buiten, daarna gaan zijn naar binnen om in de klas te eten. Van 12.30 tot 13.00 uur gaat groep 4 t/m 8 naar buiten, zij hebben hiervoor gegeten.  Om 13.00 uur gaan de overblijf kinderen (groep 4 t/m 8) naar binnen en vallen zij onder de verantwoording van de leerkracht. De kinderen van groep 1, en 2 en 3 vallen tot de eerste bel om 13.10 onder de verantwoording van de TSO-krachten. 

Voor kleuters is het erg spannend om voor het eerst te gaan overblijven. Als u op de volgende link klikt krijgt u een leuk verhaal om uw kind alvast een beetje voor te bereiden. Anne en Job

Samen Op Weg heeft een TSO-commissie. Deze commissie bestaat uit één directielid, één leerkracht uit de medezeggenschapsraad, de TSO-coördinator, een ouder en één TSO-kracht. Het is een werkgroep die de TSO schoolovereenkomst ontwikkelt en bewaakt. Zij heeft een adviserende bevoegdheid op alle beleidsterreinen die de TSO betreffen. Instemmingsbevoegdheid heeft alleen de oudergeleding van de MR. SCOPE is eindverantwoordelijke voor de TSO.

De schoolregels zoals vermeld in de schoolgids van de school, gelden ook tijdens het overblijven. Bij wangedrag tijdens de TSO werken we via een Protocol met een gele en rode kaart.

Voor vragen en aan of afmeldingen, kunt u terecht bij een van de TSO-coördinatoren van Samen op Weg: Ineke Piket en Marjolein Ridder.

Telefoon: 06 – 23062741 / bereikbaar op schooldagen tussen 07.30 en 08.30 uur.

e-mail: overblijfsamenopweg@youscope.nl
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders