agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
visie en missie

Samen op Weg  is een open school voor christelijk basisonderwijs. Op school zitten kinderen uit allerlei gezindten; van allerlei kerken en geloven. Belangrijk is dat alle ouders de christelijke identiteit van onze school respecteren. Dit betekent dat we voor onze normen en waarden van ons onderwijs de Bijbel als uitgangspunt nemen.

Visie op ons onderwijs
Onze visie op leren is gebaseerd op het idee dat onderwijs een belangrijke manier is voor het bereiken van welzijn. Waar kinderen leren is begeleiding nodig. Het doel van ons onderwijs is dat wij onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan zodanig begeleiden dat zij hun doel kunnen bereiken.

Wij gaan er vanuit dat ieder kind mogelijkheden, capaciteiten en talenten heeft. Het is onze opdracht om de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Onze belangrijkste taak is dat we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in deze maatschappij.

Missie
Samenwerkend leren maakt ons onderwijs actief, inspirerend en motiverend voor alle leerlingen.
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders