agenda
  • 22/07/19

    Zomervakantie
groep 5

Welkom op de groepspagina van groep 5. Op deze pagina leest en ziet u wat er allemaal in groep 5 gebeurt. Het bovenste bericht is het meest recent.


 

Op donderdag 28 maart heeft juf Michelle op het plein in spelvorm de nieuwe woorden van het nieuwe blok van taal aangeleerd. De kinderen konden in 2-tallen de nieuwe woorden opzoeken met hun betekenis. Het was leuk om dit al rennend op te zoeken. 


We hebben bij kunstzinnige vorming met het thema jong en oud een aantal schilderijen bekeken. Op de schilderijen zagen we allemaal kinderen. Het waren allemaal schilderijen van bekende schilders van lang geleden. Op de schilderijen stonden de kinderen vaak in sombere kleuren afgebeeld. In 3-tallen zijn de kinderen gaan bedenken hoe zij zelf een schilderij wilden maken. Ze hebben in overleg bepaald hoe de juf de foto moest maken, zodat zij die na konden tekenen en daarna konden schilderen. De kinderen hebben allemaal een andere opstelling bedacht. We zijn nu nog druk bezig om de schilderijen te verven. Als ze allemaal klaar zijn worden ze opgehangen in de klas en kunt u gerust even binnen lopen om ze te bewonderen. De kinderen zijn echte kunstenaars!!!

 


Op dinsdag 18 maart is er een mevrouw van de Gemeente komen vertellen over “het opschonen van de wijk”. Dit was een actie om het zwerfafval wat er allemaal op straat ligt op te ruimen. Op Samen op Weg vinden wij het belangrijk dat wij allemaal goed met het milieu omgaan en vonden het een goed plan om te helpen met het opschonen van de wijk. Een week later waren alle spullen op school gebracht om aan de gang te kunnen gaan met het schoonmaken van de wijk. De kinderen hebben van de groepen 3 en 5 zijn te samen gaan doen. In 2-tallen hebben ze heel veel troep opgeruimd. Nadat de kinderen van groep 3 en 5 druk bezig waren geweest gingen de kinderen van groep 6 en 6 nog aan de slag met opruimen. We zijn trots dat onze kinderen zo goed bezig zijn geweest en zich bewust zijn dat we ons afval niet op straat moeten gooien, maar netjes in prullenbakken.


De kinderen van groep 5 hebben in de klas zaadjes gezaaid in speciale bakken. De zaadjes kwamen al snel boven en daarna hebben we ze op het plein in de grote bak geplant. Het is een bak van 1 vierkante meter. De plantjes krijgen goed water en groeien goed. Er zit munt, komkommerkruid, snijbiet en nog veel meer in. We hopen dat we binnenkort er van kunnen proeven. 


Op donderdag 21 maart zijn we gestart met het nieuwe thema van IPC “Jong en oud”. Van alle kinderen hadden we een babyfoto gekregen. De kinderen hebben als startpunt van het thema naar alle babyfoto’s gekeken en hebben gekeken wie wie was op de foto. Ook zat er een babyfoto van juf Michelle en van juf Joyce bij. Sommige kinderen hadden moeite met het vinden van hun eigen foto. Wat een lieverds waren het toen en zijn het nog steeds. 

Tijdens de kennisoogst hebben we in groepjes gekeken naar allemaal kleine portretjes van mensen van jong tot oud. Wat zijn de kenmerken van een jong iemand en hoe kun je zien dat iemand al wat ouder is of al echt oud. In de groepjes hebben de kinderen alle portretjes op hun eigen manier opgeplakt, dit ging in goed overleg met elkaar.  

 


De volgende vakantie komt er al weer aan!! “Voorjaarsvakantie”!! Wat hebben we in de maanden januari en februari hard gewerkt. We hebben toetsen gemaakt van de methodes, we hebben de cito toetsen gemaakt en heel veel dingen geleerd. Met IPC zijn we aan het werk geweest met het thema “De jonge ondernemers”. We hebben geleerd dat bepaalde landen producten maken/kweken die in andere landen niet gemaakt worden en dus vanuit de landen aan elkaar worden verhandeld. Import en export. Op maandag 11 februari hebben we een kijkje genomen in het bedrijf waar juf Linda tot augustus werkte, dat was erg interessant. We hebben gekeken hoe je het beste reclame kunt maken we zijn een “eigen” bedrijf gestart. We hebben aan onze ouders gevraagd om koekjes te bakken, zodat we die in de klas konden versieren en in konden pakken om te gaan verkopen. De koekjes en de verpakkingen zijn bijna klaar. Dus woensdag wordt het tijd dat de koekjes verkocht gaan worden. We hopen dat de ouders de koekjes kopen zodat wij de winst die we maken aan de school in Gambia kunnen schenken. Al met al een leerzaam thema. 


Dan zit het jaar 2018 er weer bijna op. Wat hebben we in het eerste halfjaar van groep 5 veel geleerd en gedaan. We moeten nu alle tafels van 1 t/m 10 uit ons hoofd kennen en ook door elkaar en ook nog op tempo. We blijven veel oefenen op school en hopelijk ook thuis. Het klokkijken komt ook heel veel aan bod en dat oefenen we op allerlei manieren. We gebruiken de wisbordjes, de kaartjes met de klokken en op deze manier hopen we dat de kinderen de analoge klok goed kennen en ook de digitale tijden die daar dan bij horen. Met spelling zijn we druk bezig geweest met het leren van de volgende categorieën: molen, mollen en eend. Dit zijn lastige categorieën. We proberen ook met taal alles wat we met spelling hebben geleerd toe te passen. Met taal hebben we geleerd wat een lidwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord en voorzetsel is. Ook hebben we de ik-vorm(stam) van een werkwoord geleerd en wat de tegenwoordige tijd is en de verleden tijd. We zijn iedere week ook veel aan het lezen en dat is te merken, we gaan allemaal vooruit. Het zin leuke en leerzame teksten die de kinderen aanspreken. Zo is er iedere week bij een nieuwe tekst ook een filmpje wat e met elkaar bekijken. De teksten zijn altijd actueel en spreken de kinderen aan. Het thema van IPC hebben we afgesloten en op maandag 14 januari gaan we het nieuwe thema openen. Vanaf 14 januari beginnen de cito-toetsen. Met alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben we een filmpje opgenomen in onze klas. We hebben met elkaar het liedje Jingle Bells gezongen. De kinderen van groep 7 en 8 hebben de 2de stem gezongen. Het filmpje stat op de facebook pagina van Samen op Weg en op de voorpagina van deze site. In de week voor de kerstvakantie hebben we het geld geteld dat in onze spaarpot(kikker) zat. Juf Joyce heeft nog iets bijgelegd, zodat we met groep 5 1 kind in Gambia naar school kunnen laten gaan. Juf Marry is in de kerstvakantie weer naar Gambia en na de vakantie zal zij vertellen welk kindje door ons een jaar lang naar school kan gaan. Ik ben heel trots dat de kinderen van groep 5 dit geld bij elkaar hebben gekregen. Het is fijn om andere kinderen te kunnen helpen. Zodra ik meer weet over het kind laat ik het weten. We blijven ook na de kerstvakantie door sparen om nog een kindje naar school te kunnen laten gaan. De kikker staat klaar voor de bijdrage van de kinderen. Alvast bedankt!!! Wij wensen alle ouders/verzorgers van groep 5 een hele gezellige jaarwisseling en een fantastisch en gezond 2019 toe. Juf Michelle en juf Joyce.


Op woensdag 19 december hebben de kinderen allemaal een mooi kerststukje gemaakt. Met dank aan de hulpouders en oma’s. 


Nadat de Sint ons land weer had verlaten zijn we begonnen aan de kerstperiode. In de klas staat een gezellige boom en ‘s morgens staan de adventskaarsen te branden als we aan het zingen zijn en luisteren naar de verhalen over Elisabeth en Maria die allebei een kindje gaan krijgen. De kinderen zijn bezig om mooie versieringen te maken voor in de klas. Zo wordt het erg gezellig. Dinsdag 18 december gaan we het Kerstfeest vieren in de Oudshoornse kerk. een aantal kinderen van groep 5 zullen met elkaar het kaarsengedicht voorlezen. Verder zullen we de liedjes zingen die we geleerd hebben en luisteren naar het kerstverhaal. We hopen dat er veel kinderen uit groep 5 naar de kerk komen. Woensdag 19 december gaan we nog kerststukjes maken


En ja hoor op woensdag 5 december kwam Sinterklaas naar Samen op Weg. Hij kwam aan in een lesauto.  In onze groep lagen alle surprises klaar om uitgepakt te worden. Wat hebben de kinderen en ook de juffen hun best gedaan met het maken van een mooie surprise en met het maken van een gedicht. Super god gedaan allemaal. Trots op deze groep kinderen. 


Op maandag 3 december hebben alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun surprise mee naar school genomen. We hebben alle surprises in de speelzaal tentoongesteld, zodat alle ouders en kinderen konden komen kijken. Ze waren allemaal super mooi!!!


Op donderdag 22 en maandag 26 november hebben de kinderen in de gymzaal allerlei opdrachten gedaan om hun pietendiploma te halen. Alle kinderen hebben het erg goed gedaan en hebben hun diploma dik verdiend. 


De herfstvakantie ligt alweer achter ons. We zijn druk aan het werk geweest aan ons thema van IPC. Op woensdag 7 november kregen de groepen 5 en 6 bezoek van een stewardess van de KLM. Zij heeft ons laten zien hoe het in een vliegtuig er aan toe gaat. Gwen mocht de stewardess helpen en zij deed dat super goed in haar mooie uniform van de KLM. Er lagen op de stoelen in de speelzaal stoelnummers, net als in een echt vliegtuig. De kinderen kregen allemaal hun eigen instapkaart. Ook hebben de kinderen allemaal een eigen kunstwerk gemaakt voor op een luchthaven. Met behulp van kinderen uit groep 8 zijn we bezig geweest om een eigen paspoort te maken en hebben we ook afbeeldingen en onze eigen foto ingevoegd. We hebben veel geleerd in de afgelopen periode over alles wat met luchthavens te maken heeft. U bent welkom in de klas om een kijkje te nemen. Het liefst na schooltijd, uw kind kan dan van alles laten zien en er over vertellen.


De eerste 8 weken van dit schooljaar zijn omgevlogen. We hebben hard gewerkt en heel veel geleerd. Met spelling hebben we de regels herhaald die we vorig jaar hadden geleerd. De regels van de panda en de molen blijven lastig, zeker nu er de regel van de mollen bij is gekomen. We blijven deze regels nog heel veel herhalen. Met rekenen zijn we weer druk bezig met de tafels. We hebben de tafel van 7 en 8 geleerd. Maar de meeste kinderen vinden de tafels van 6, 7 en 8 nog best lastig. Zeker als we de tempotoets moeten maken waar deze tafels nu ook bij horen. We hopen dat alle kinderen in de herfstvakantie de tafels blijven oefenen. Hopelijk kunnen de ouders de kinderen hier een handje mee helpen. Met taal hebben we het over het zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en voorzetsel gehad. Best lastig allemaal om te onthouden wat nu wat is. Met IPC zijn we met het thema “Luchthaven” aan het werk. Tijdens de opening hebben we als estafettespel spulletjes in koffers moeten doen en we moesten ook nog onthouden wat we er allemaal in hadden gestopt en hoe het eruit zag. Dit is handig als je koffer een keertje zoekt raakt.  We hebben met elkaar gekeken hoe een luchthaven, Schiphol, eruit ziet. We hebben per groepje een echte presentatie gegeven over een land. Ook zijn we bezig geweest met het ontwerpen van de buitenkant van een vliegtuig, het ontwerpen van een logo en het tekenen van een plattegrond van een luchthaven. Ook weten de kinderen dat het handig is als er een label met je gegevens aan een koffer zit, i.v.m. zoekraken. Na de vakantie gaan we nog 2 eken verder met dit thema. Ook hebben we iemand uitgenodigd die ons iets kan vertellen over dit onderwerp. In de klas hangt van alles aan de wand. Kom gerust een keertje na schooltijd even kijken met uw kind. Hij/zij kan u van alles vertellen over dit thema. 


Op donderdagmiddag 18 oktober hebben we met alle kinderen van Samen op Weg een cheque van €400,- overhandigd aan juf Marry. Van dit geld (€300,-) kunnen 6 kinderen een jaar naar school en voor €100,- gaat juf Marry boeken kopen. Wat een mooi bedrag. Het is fijn dat de kinderen op maandag geld meenemen, zodat we andere kinderen kunnen helpen die het niet zo goed hebben als dat wij hier in Nederland hebben. Dank u wel. Juf Marry heeft ook het vriendenboekje ontvangen voor de kinderen in Gambia. Dit vriendenboekje hebben we met alle kinderen gemaakt tijdens de opening van de kinderboekenweek. 


Op woensdag 17 oktober hebben we als groep 5 afscheid genomen van Sanne en Daan. Sanne en Daan gaan naar Maarsen verhuizen en gaan daar naar school. Wij vinden het erg jammer dat zij weggaan. Sanne en Daan hebben ieder een gymtas gekregen met alle namen van de kinderen en de juffen erop.  Zo kunnen zij ons nooit vergeten. Sanne en Daan hebben samen getrakteerd. Een zakje hartje met een mooi rijmpje erop. de juffen kregen ook een cadeautje van de kinderen. We zullen Sanne en Daan gaan missen. 

 


Op maandag 15 oktober hadden we rekenles, maar geen gewone met boek en schrift. We zijn buiten begonnen met hoe ver we konden springen uit stand en daarna met aanloop. De kinderen moesten zelf gaan meten. Dit hebben we in 2-tallen gedaan. Op deze manier ervaren de kinderen echt wat een meter is. In de klas zijn we verder gegaan met van alles op te meten. Wanneer gebruik ik meters, centimeters en kilometers. Het was een leuke en leerzame les. 


Op vrijdag 12 oktober was de afsluiting van de kinderboekenweek. In de speelzaal hebben we met alle kinderen en ouders en opa’s en oma’s de kinderboekenweek afgesloten. Alle groepen hebben iets laten zien op het podium wat te maken had met het thema vriendschap. Het was een gezellige afsluiting.


Voor een van de taken van IPC hebben de kinderen in 3-tallen gewerkt. Zij hebben met elkaar een land bedacht waar ze meer over te weten wilde komen en waar ze op vakantie naar toe zouden willen. Het was een lastige opdracht voor de kinderen. Voor de eerste keer hebben de kinderen een document gemaakt in Drive op het chromebook. Op donderdag 11 oktober hebben alle groepjes een presentatie gegeven over het land wat zij hadden uitgekozen. En wat hebben ze het allemaal super goed gedaan. We zijn heel trots op de kinderen.


Op woensdag 3 oktober was de opening van de Kinderboekenweek met als thema: Vriendschap. met alle kinderen zijn we gestart op het schoolplein. Juf Keizer opende de kinderboekenweek. Met elkaar hebben we het lied gezongen en mochten alle kinderen onder de boog doorlopen. Daarna gingen alle kinderen naar hun eigen klas. In de klas werd het vervolg van de ochtend uitgelegd. Alle kinderen waren in groepjes verdeeld. De kinderen uit groep 8 kwamen alle kinderen ophalen en gingen of naar beneden om allerlei spelletjes te doen of bleven boven om een blad te maken voor het vriendenboekje. Met alle kinderen hebben we een vriendenboekje gemaakt voor de kinderen in Gambia. Juf Marry gaat in de herfstvakantie weer een bezoek aan de school in Gambia brengen.

 


Eind september zijn we gestart met een thema van IPC. Het thema heet: “Luchthaven”. In de gymzaal zijn we gestart met 4 koffers met allerlei spulletjes. In 4 teams moesten de kinderen alle spulletjes verzamelen. De kinderen moesten ook goed kijken en onthouden wat ze allemaal in hun koffer hadden gestopt. Dit was nodig voor de volgende opdracht in de klas. 


Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. Dit jaar zijn we gestart met 27 kinderen. 26 kinderen die vorig jaar ook in deze groep zaten en nog een nieuwe leerling die uit Amersfoort naar Alphen aan den Rijn is verhuisd. Zijn naam is Nidal. Wij hopen dat hij snel zal wennen in deze gezellige groep. Ook hebben we een nieuwe juf in de groep. Op vrijdag is juf Linda de juf van groep 5. Juf Joyce is er van maandag t/m donderdag. Op woensdag en donderdag hebben we een extra juf: juf Michelle. Zij doet de opleiding om juf te worden. Ook is zij er geen hele week. We hoen met elkaar er een gezellig en leerzaam jaar van te maken. 

J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders