Skip to main content

International Primary Curriculum

Wij werken op onze school met het International Primary Curriculum (IPC). IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering.

In onze samenleving draait het niet meer alleen om kennis, er is meer nodig. Onze maatschappij verandert en het onderwijs op Samen op Weg speelt daar op in. Met het International Primary Curriculum (IPC) worden kinderen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Ook werken ze doelgericht aan kennis, inzicht, zelfvertrouwen en het ontdekken van de eigen talenten. Binnen IPC werken we met thema’s die we units noemen. Doordat de thema's meerdere zaakvakken omvatten, leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk gemaakt, waardoor kinderen weten waar ze naartoe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Het internationale aspect wat hierbij komt kijken leert kinderen verder te kijken dan Nederland. Ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met landen over de hele wereld.

De thema's die aan bod komen zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld: circus, regenwoud, missie naar Mars en voortrekkers van verandering. Allemaal onderwerpen die kinderen enthousiast en betrokken maken. De units sluiten aan op de ontwikkeling van het kind en het leerproces.