agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
MIKpunt

MIKpunt is onderdeel van SCOPE scholengroep. SCOPE wil binnen onze scholen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de (ontwikkelings)mogelijkheden van alle kinderen. Daarvoor zijn er bepaalde voorzieningen op de verschillende scholen.

MIKpunt biedt handreikingen voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen, ook wel cognitief getalenteerde leerlingen genoemd.

Om te voorzien in een passend leer- en begeleidingsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen is MIKpunt (hoog)begaafden opgezet. De afkorting ‘MIK’ staat voor: materialen-, informatie- en kenniscentrum. Leerkrachten en ouders kunnen hun voordeel doen met MIKpunt en deze website.

Ouders kunnen interessante informatie en links vinden en desgewenst hun vragen stellen. Ook over de bovenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde leerlingen, Kaleidoscope, is informatie opgenomen.

Leerkrachten, intern begeleiders en scholen kunnen (beleids)ondersteuning vragen, materialen lenen en kinderen aanmelden voor de bovenschoolse klas Kaleidoscope.

De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vindt grotendeels op de eigen basisschool plaats, waarbij voor deze groep kinderen de mogelijkheid bestaat om vanaf groep 3 één dagdeel in de week met ontwikkelingsgelijken samen onderwijs te krijgen. Daarvoor is in 2011 een bovenschoolse klas gestart onder de naam ‘Kaleidoscope’. Op deze wijze willen wij passend en uitdagend onderwijs bieden aan (hoog)begaafde leerlingen binnen SCOPE scholengroep.

De coördinatie van MIKpunt is in handen van een gespecialiseerde intern begeleider (Specialist in Gifted Education) werkzaam op één van de SCOPE basisscholen.

Voor meer info: www.mikpunt.scopescholen.nl
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders