agenda
 • 22/09/21

  Nationale Kraanwaterdag

 • 23/09/21

  Activiteitencommissie

 • 24/09/21

  Groep 6/7 en 8 gym in de Rijnstreekhal

 • 28/09/21

  MR vergadering

 • 28/09/21

  Schoolfotograaf
VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, maar wat betekent dit nu in de praktijk op school?

Veel aandacht voor taal en makkelijke overgang
Een VVE- school gebruikt in groep 1 en 2 de methode Kleuterplein. Kleuterplein is speciaal gemaakt om veel en intensief met taal bezig te zijn. Kleuterplein werkt net als Peuterplein met veel structuur, kleine groepjes, thema’s en een knuffel Raai. Uw kind went sneller omdat alles al bekend is van de Voorschool.

Een VVE basisschool gebruikt daarnaast ook nog andere methoden en natuurlijk leren ze ook om te werken met de computer.

Kinderen leren heel veel van lezen en voorlezen. Daarom doet elke VVE-school net als de Voorschool mee met Boekenpret. U krijgt dan regelmatig een boek mee naar huis om lekker te lezen met uw kind.

Extra tijd en geld voor uw kind
Elke VVE-school heeft in groep 1 en 2 een aantal uren per week een extra beroepskracht. Daardoor kunnen de kinderen in kleine groepjes werken of kan er even met een kind alleen gewerkt worden. Kleuters krijgen zo veel extra aandacht.

Ouders zijn belangrijk!
Op een VVE-school kan u meedoen met Opstap. Bij Opstap krijgt u leuke en leerzame oefeningen mee naar huis, u bent thuis bezig met hetzelfde thema als op school. Samen met school uw kind thuis helpen! Ook krijgt u samen met andere ouders, informatie over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Veel kennis, scholing en samenwerking
VVE-leerkrachten volgen veel extra cursussen om steeds het beste resultaat met alle kinderen te kunnen bereiken. Alle VVE-scholen en de Voorschool hebben regelmatig contact. Er zijn verschillende goede afspraken gemaakt over het doorgeven van gegevens die belangrijk zijn voor uw kind.
De VVE school neemt de extra zorg en de taalontwikkeling van uw kind direct over als de Voorschool stopt.

 
J.P. Coenlaan 1 B
2404 AL Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 132SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders