Skip to main content

Ondersteuning

Elk kind is uniek, heeft eigen talenten en ontwikkelt zich anders. Sommige kinderen hebben meer uitdaging of hulp nodig dan hun klasgenootjes. Op basisschool Samen op Weg willen we hen extra begeleiden, zodat ook zij onderwijs krijgen dat bij hen past.

Voorschool

De Springplank is een speciale VVE-voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen die extra hulp nodig hebben bij de taalontwikkeling kunnen hier terecht. Onder begeleiding van twee speciaal opgeleide VVE-leidsters is er aandacht voor samen spelen, delen en vooral: gezellig praten. Deze school is een goede voorbereiding op de basisschooltijd op Samen op Weg.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wij zijn een VVE-school, dat betekent dat we extra aandacht besteden aan de taalontwikkeling van onze kinderen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Kleuterplein, een programma waarmee we veel en intensief met taal bezig zijn. Ook oefenen we op de computer en lezen we veel voor, dat stimuleert de taalontwikkeling van onze leerlingen. Wij hebben een fulltime onderwijsassistent in dienst om aan kinderen die het nodig hebben extra taalonderwijs te geven. Wist u dat u zelf ook mee kunt helpen? Dankzij de methode Opstap krijgt u leuke en leerzame oefeningen mee naar huis om samen met uw kind thuis te doen. Leuk, gezellig en leerzaam!

Begaafde leerlingen

Sommige kinderen gaan wat sneller door de lesstof heen en hebben behoefte aan meer verdieping of extra opdrachten. De leerkracht speelt hierop in en biedt deze leerlingen in de eigen klas verdiepende taken aan. Speciaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er daarnaast ook Kaleidoscope. Een dagdeel per week gaan deze leerlingen naar Kaleidoscope waar ze in een aparte groep extra stof krijgen aangeboden binnen verschillende thema’s. Ze worden gestimuleerd zich meer te verdiepen en zelf onderzoek te doen.

Passend onderwijs

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, heeft eigen talenten en leerbehoeften. Op Samen op Weg krijgt elke leerling de ruimte zich te ontwikkelen en passen we het onderwijs aan op het kind. Sommige kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig. Dat kan zijn in de didactische vakken, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. We spelen hierop in en bij eventuele problemen trekken we altijd samen met u als ouders op om samen te bepalen hoe we het kind hierbij gaan ondersteunen.