Skip to main content

Sociale veiligheid

Op de Samen op Weg vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten.

SCOPE heeft een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, een infographic. Deze kunt u hier bekijken. Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u op achterliggende slides met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale veiligheid binnen SCOPE

en onze school. Voor het gebruik van de juiste functies van dit interactieve beleid, adviseren wij het PDF bestand te openen in Adobe Acrobat Reader of Google Chrome.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, schoolmedewerkers en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. In onze schoolgids is te lezen welke methoden wij gebruiken binnen het thema sociale veiligheid.

Belangrijke aanspreekpunten rondom sociale veiligheid op onze school zijn:Directeur: Karin Bakker-Bouman

Intern begeleider: Rosalie Verhaar-de Ruiter

Contactpersoon: José Kuiper-Dröge

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld: Annemarijn Hogeweg