Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis heeft een positieve invloed op het welbevinden van uw kind, de prestaties en de ontwikkeling. Op Samen op Weg wordt u écht betrokken bij de school! We ontmoeten u graag tijdens ouderavonden, bijeenkomsten, schoolfeesten en sport- en spelactiviteiten.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind. We vinden het ook fijn als u ons informeert bij belangrijke zaken die thuis spelen. Misschien vindt u het ook leuk om ons te helpen bij verschillende activiteiten? U kunt zich hier altijd voor aanmelden.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij praten en beslissen mee over allerlei schoolzaken en houden daarbij het belang van de school en ouders goed in de gaten. De MR heeft zowel een instemming- als adviesbevoegdheid. De leden vergaderen vrijwel elke maand, deze bijeenkomsten zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de MR via e-mailadres mrsamenopweg@youscope.nl.

Activiteitencommissie

Ouderavonden, het Sinterklaasfeest of bijzondere projecten: onze activiteitencommissie werkt hieraan mee, samen met het team. De leden ondersteunen bij allerlei activiteiten en uitstapjes. Om deze te kunnen organiseren, innen zij elk jaar de ouderbijdrage. Zo kunnen we Samen op Weg nóg leuker maken. Wilt u meer weten of actief worden binnen de commissie? Stuur dan een e-mail naar ac@samenopweg.youscope.nl.