Skip to main content

Vakantie en vrije dagen

Op deze pagina vindt u de vakanties, de vrije dagen en de studiedagen voor het schooljaar 2022 - 2023.

De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022 staan hieronder weergegeven. 

 

Naam Datum Opmerkingen
Jaarmarkt 21 september 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Vrijdagmiddag voor Kerst Vrijdagmiddag 23 december 2022 Alle groepen vrij
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 Valt in de meivakantie
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie Vrijdagmiddag 7 juli 2023 Alle groepen vrij
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023
Er zijn ook dagen dat we vieringen hebben. De kinderen hebben dan een continurooster tot 14.00 uur, ze lunchen dan allemaal op school. Dit zijn de volgende dagen: 5 december 2022 Sinterklaasviering op school en 6 april 2023 Paasviering op school.

Studiedagen

De studiedagen zijn opgesplitst in studiedagen voor de hele school waarbij we een continurooster draaien tot 14.00 uur en studiedagen voor groep 1 t/m 4. In het laatste geval zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij en hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 wel les.

Dag Groepen
Donderdag 17 oktober 2022 Groep 1 t/m 8 vanaf 14.00 uur vrij
Donderdag 3 november 2022 Groep 1 t/m 8 vanaf 14.00 uur vrij
Maandag 7 november 2022 Groep 1 t/m 4 vrij
Donderdag 9 februari 2023 Groep 1 t/m 4 vrij
Maandag 20 februari 2023 Groep 1 t/m 8 vanaf 14.00 uur vrij
Dinsdag 14 maart 2023 Groep 1 t/m 8 vanaf 14.00 uur vrij
Maandag 17 april 2023 Groep 1 t/m 4 vrij
Donderdag 15 juni 2023 Groep 1 t/m 4 vrij